Program

Våra webbinarie-program hittar du här.

Lokalekonomidagarna 19-20 november 2018

ReTuna, Eskilstuna

Preliminärt program

Tid      Ämne

11.30-13.00 Registrering

12.00 Cirkulär lunch

13.00 Välkomna! Hälsar arrangörerna

13.15 ReTuna Återbruksgalleria 

13.30 Vad innebär en lokal och cirkulär ekonomi? 

13.45 Byt stil och ta framtiden på allvar – Hur blir det mer cirkulär samhällsplanering på riktigt. 
14.30 Frågor och bikupor

15.00 Lokalt fika

15.30 Workshops

  1. Hur kan en kommun arbeta för en lokal och cirkulär matproduktion? 
  2. Hur kan en lokal förening arbeta för en lokal och cirkulär matproduktion? 
  3. Hur kan företag jobba för en lokal och cirkulär matproduktion? 
  4. Forskningsläget kring lokal och cirkulär matproduktion 
  5. Finansiering för lokal och cirkulär matproduktion?

16.30 Återsamling och delande av slutsatser

17.00 Lokal och cirkulär middag

Dag 2:

8.15 Landbaserad fiskodling – från cirkulära flöden … och för att rädda haven. 

8.45 Delningsekonomins roll i den lokala matproduktionen/Matproduktionens ekosystem 

9.00 Fika

9.30 Peak-oil ställer om jordbruket 

10.00 Gott exempel 1

10.20 Gott exempel 2

10.40 Samtal med de tre föregående talarna om omställningen till lokal och cirkulär matproduktion

11.00 Interaktiv session. 

11.45 Uppsamlande reflektion av moderatorn

12.00 Avslutande lokal och cirkulär lunch

 

13.00 avgår buss med studieresa till akvaponic i Flen. 

 

Tidigare program för Lokalekonomidagarna hittar du här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i Lokalekonomidagarna!

Vi ses på där.