Välkommen till Lokalekonomidagarna

Den 25-26/8 genomfördes årets nationella Lokalekonomidagar i Alvesta på temat ”En ny ekonomi – lokal och hållbar”. Dokumentationen kan du läsa här: Dokumentation LEK2016 Alvesta. Mer bilder hittar du även på vår Flickr sida.

Det planeras även ett antal regionala Lokalekonomidagar, i olika delar av landet, under hösten 2016. En Lokalekonomidag i Hedemora, Dalarna kommer att genomföras den 20/11. De regionala Lokalekonomidagarna planeras vara endagskonferenser riktade till det lokala förenings- och näringslivet, men givetvis är alla som är intresserade välkomna. De regionala konferenserna planeras att vara gratis, bortsett från att lunch och fika erbjuds till självkostnadspris. Län som har anmält intresse och där vi nu söker finansiering för genomförande är: Blekinge, Halland och Uppland. Mer information kommer inom kort.

Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur vi kan stärka lokala ekonomier i hela landet. Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal utveckling kan organiseras och finansieras. Konferenserna syftar till att lösa problem genom att tillgängliggöra information och inspirera till handling. Lokalekonomidagarna har arrangerats sedan 2003 av ett stort antal organisationer (se aktuella arrangörer i vänstermenyn).

 

LEK loggomoln 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmäl dig till Lokalekonomidagarna!

Vi möts där.