Välkommen!

2018 tar Lokalekonomidagarna ett nytt grepp – för att nå hela landet erbjuder vi en digital seminarie-serie, så kallade webinarium. Vi kommer under 2018 göra studiebesök hos goda exempel, erbjuda teoretiska föreläsningar och politiska debatter, allt via webben. Dessa webinarium kommer att livesändas på vår Facebooksida och även gå att titta på i efterhand på Youtube. För att själv delta med frågor i ljud och bild kommer du att kunna klicka på en deltagarlänk som utannonseras i förväg. 

Dessutom kommer en nationell träff för Lokalekonomidagarna att hållas i Sörmland, preliminärt 6-7 november. 

Det första webinariet kommer att sändas tisdagen den 6 februari klockan 15.00-16.00 och ha temat ”Vad är lokal ekonomi?”. Paneldeltagare är Jan Svensson, Coompanion, Ulla Herlitz, Mikrofonden och Lotta Friberg, JAK Medlemsbank, moderator är Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska leva.

Ytterligare Lokalekonomidagarna-webinarium är planerade tisdagar klockan 15.00-16.00 den 10/4, 3/5, 4/9, 2/10 och 4/12.  Notera datumen i din kalender! Har du idéer eller frågor, kontakta vår projektledare: ylva.lundkvist(a)helasverige.se

Under 2017 har Lokalekonomidagar arrangerats i Sigtuna och Lysekil, ta del av dokumentationen genom att klicka på länkarna.

Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur vi kan stärka lokala ekonomier i hela landet. Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal utveckling kan organiseras och finansieras. Konferenserna syftar till att lösa problem genom att tillgängliggöra information och inspirera till handling. Lokalekonomidagarna har arrangerats sedan 2003 av ett stort antal organisationer, läs mer om arrangörerna här. 

 

Anmäl dig till Lokalekonomidagarna!

Vi möts där.