Välkommen till Lokalekonomidagarna

Den 25-26 augusti planeras en nationell Lokalekonomidag på Konferenscentrum Alvesta – skriv upp datumen! Mer information kommer snart. Det planeras även ett antal regionala Lokalekonomidagar i olika delar av landet under hösten 2016. För tips, frågor och idéer kontakta projektledare ylva.lundkvist(a)helasverige.se.

Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur vi kan stärka lokala ekonomier i hela landet. Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar lokal utveckling kan organiseras och finansieras. Konferenserna syftar till att lösa problem genom att tillgängliggöra information och inspirera till handling. Lokalekonomidagarna har arrangerats sedan 2003 av ett stort antal organisationer (se aktuella arrangörer i vänstermenyn).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmäl dig till Lokalekonomidagarna!

Vi möts där.