Välkommen!

 

Under 2017 har Lokalekonomidagar arrangerats i Sigtuna och Lysekil. 2018 års Lokalekonomidagar är under planering. Har du idéer eller frågor, kontakta vår projektledare: ylva.lundkvist(a)helasverige.se

Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur vi kan stärka lokala ekonomier i hela landet. Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal utveckling kan organiseras och finansieras. Konferenserna syftar till att lösa problem genom att tillgängliggöra information och inspirera till handling. Lokalekonomidagarna har arrangerats sedan 2003 av ett stort antal organisationer, läs mer om arrangörerna här. 

LEK loggomoln 2016

 

 

 

 

 

 

 

Arrangörer för Lokalekonomidagarna Fyrbodal

 

Anmäl dig till Lokalekonomidagarna!

Vi möts där.