Välkommen!

Årets konferens den 19-20/11 på Retuna återbruksgalleria i Eskilstuna, på tema ”Lokal och cirkulär ekonomi – som fisken i vattnet?”, är nu genomförd. Läs mer om vad som hände här!

Webbinarium

4/12-2018, klockan 15.00

Finns ett finansiellt gap/marknadsmisslyckande i att finansiera lokal och social ekonomisk utveckling i Sverige? Hur ser i så fall lösningarna ut? Ett samtal med Corinne Uppman Helminen, tillväxtverket, Jörgen Lithander, Tillväxtanalys, Jan Svensson, Mikrofonden Sverige och Andreas Netz, Vinnova.

För att nå hela landet erbjuder Lokalekonomidagarna en digital seminarie-serie, så kallade webbinarium. Dessa webbinarium livesänds på vår Facebooksida och går även att titta på i efterhand på Youtube. För att själv delta med frågor i ljud och bild kan du klicka på webbinarie-länkarna, som du hittar på sidan Webbinarier

Har du idéer eller frågor, kontakta vår projektledare: ylva.lundkvist(a)helasverige.se

 

Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur vi kan stärka lokala ekonomier i hela landet. Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal utveckling kan organiseras och finansieras. Konferenserna syftar till att lösa problem genom att tillgängliggöra information och inspirera till handling. Lokalekonomidagarna har arrangerats sedan 2003 av ett stort antal organisationer, läs mer om arrangörerna här. 

 

 

Delta i Lokalekonomidagarna!

Vi ses där.