Välkommen!

2018 tar Lokalekonomidagarna ett nytt grepp – för att nå hela landet erbjuder vi en digital seminarie-serie, så kallade webinarium. Vi kommer under 2018 göra studiebesök hos goda exempel, erbjuda teoretiska föreläsningar och politiska debatter, allt via webben. Dessa webinarium kommer att livesändas på vår Facebooksida och även gå att titta på i efterhand på Youtube. För att själv delta med frågor i ljud och bild kan du klicka på webinarie-länkarna, som du hittar på sidan Anmälan

Dessutom kommer en nationell träff för Lokalekonomidagarna att hållas i Sörmland, preliminärt 6-7 november. 

Det andra webbinariet sänds den 10/4 klockan 15.00-16.00 och kommer att handla om metoden ”Lokalekonomisk analys” som används av många bygder runt om i landet för att synliggöra lokala resurser och utvecklingspotential. Länk för att delta: https://zoom.us/j/143108516

Ytterligare Lokalekonomidagarna-webinarium är planerade tisdagar klockan 15.00-16.00 den 3/5 (torsdag), 4/9, 2/10 och 4/12.  Notera datumen i din kalender!

Har du idéer eller frågor, kontakta vår projektledare: ylva.lundkvist(a)helasverige.se

Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur vi kan stärka lokala ekonomier i hela landet. Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal utveckling kan organiseras och finansieras. Konferenserna syftar till att lösa problem genom att tillgängliggöra information och inspirera till handling. Lokalekonomidagarna har arrangerats sedan 2003 av ett stort antal organisationer, läs mer om arrangörerna här. 

 

 

Delta i Lokalekonomidagarna!

Vi ses på där.