Om Lokalekonomidagarna

Bakgrund

Den nationella konferensen ”Lokalekonomidagarna” (LEK) arrangerades första gången 2003 vid Växjö universitet. Initiativet togs av aktörer i projektet Lokalekonomi.nu. Projektet startades av Hela Sverige ska leva, Coompanion Sverige, Ekobanken Medlemsbank och JAK Medlemsbank. Senare anslöt Sveriges Kreditgarantiförening och Växjö universitet. Tillväxtverkets föregångare NUTEK har finansierat verksamheten under flera år. Bidrag erhölls också från bland andra Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Sparbanksstiftelse och regionala/lokala myndigheter.

Målet med konferensen var att skapa en arena för kunskap, erfarenhet och debatt om lokal ekonomi och kapitalförsörjning. Lokalekonomidagarna har sedan dess hållits årligen på Växjö Universitet, Mälardalens högskola och mellan 2010 och 2012 på Sätra Brunn utanför Sala. Sedan 2013 arrangeras Lokalekonomidagarna regionalt med lokala samarbetspartners på olika platser över hela landet.

Syfte

Det övergripande och långsiktiga syftet med Lokalekonomidagarna kan uttryckas på följande sätt:

Att medvetandegöra deltagarna om vilka problem och lösningar som finns inom ämnet lokal ekonomi. LEK ska vara en del av lösningen genom att problematisera, tillgängliggöra idéer, kunskap och kontakter, samt att inspirera till handling. Lokalekonomidagarna är en mötesplats för nätverkande och kunskapsutbyten.

Målgrupp

Lokalekonomidagarna är en mötesplats för aktörer så som företagare, lokala utvecklingsgrupper, politiker, tjänstemän, kommunrepresentanter, kooperativ, projekt, entreprenörer, lokala initiativ, gräsrötter, föreningar, organisationer, myndigheter, politiska partier, sociala investerare, bankfolk, forskare vid universitet och högskolor med flera.

Den gemensamma nämnaren är viljan att arbeta för att stödja, utveckla, stärka och studera lokal ekonomi. Det är för dessa aktörer Lokalekonomidagarna anordnas.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En arena för kunskap och debatt om lokal ekonomi och kapitalförsörjning