Våra föreläsare

Våra föreläsare

Bland oss som arrangerar Lokalekonomidagarna finns en stor kompetens inom området lokalekonomi. Du är välkommen att anlita någon av oss som föreläsare, paneldebattör eller moderator. Nedan finner du presentation av och kontaktuppgifter till Ylva Lundkvist Fridh, Kristoffer Lüthi, Jan Svensson, Ulla Herlitz och Thomas Norrby.

Ylva Lundkvist Fridh är verksamhetsutvecklare på Hela Sverige ska leva. Hon föreläser, processleder och modererar om frågor kring lokal finansiering, lokalekonomisk analys, finansiering för den sociala ekonomin, landsbygdsutveckling, omställningsrörelsen, penningsystem och lokala valutor. Kontaktas: ylva.lundkvist@helasverige.se
Kristoffer Lüthi är vice VD och kreditchef på Ekobanken. Han är expert på finansiering för hållbar utveckling samt verksamhetsutveckling inom den sociala och lokala ekonomin. Kontaktas: kristoffer.luthi@ekobanken.se


Jan Svensson är rådgivare på Coompanion och ordförande för Mikrofonden Sverige. Han föreläser om samverkansprocesser, hur kan olika intressenter samverka och tillsammans skapa samverkansavtal och handlingsplaner som leder till konkret handling med demokratisk styrning, samt om finansiering; hur skaffa kapital, olika finansieringsvägar, folkfinansiering.
Kontaktas: jan.svensson@coompanion.se

Ulla Herlitz är VD för Mikrofonden Sverige och ordförande för Ekobanken. Hon processleder och föreläser om Lokalekonomiska analyser för hållbar utveckling/LEA, den första samhällsnivån/lokal ekonomi, lokal finansiering och fördjupad översiktplanering för hållbar utveckling, finansiering sociala företag.
Kontaktas: 070 362 82 34, ulla.herlitz@mikrofonden.se

Thomas Norrby är statskonsulent och lärare i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Föreläser om: Landsbygdsutveckling, lokal finansiering, lokal organisering, samspelet mellan det lokala, kommunala och regionala, samhällsentreprenörskap, lärande, samförvaltning av naturresurser. Processleder ofta med olika metoder beroende på situation och uppdrag, t.ex. Open Space, Världscafé, eller andra format som man utvecklar tillsammans. Medverkar i formativa utvärderingar och coachprogram.
Kontaktas: Thomas.Norrby@slu.se

En arena för kunskap och debatt om lokal ekonomi och kapitalförsörjning