Kontakta oss


Styrgruppen för Lokalekonomidagarna:

Sammankallande: Sveriges lantbruksuniversitet, Thomas Norrby, thomas.norrby@slu.se

Coompanion /Mikrofonden, Jan Svensson

Ekobanken/Mikrofonden, Bonny Laurén

Mikrofonden, Ylva Lundkvist Fridh

Hela Sverige ska leva, Josefin Heed

Omställningsnätverket, Anna Linell

Färnebo folkhögskola, Jonathan Korsar