Uppsala/Stockholm

Den 23-24 februari 2017 arrangerade lokalekonomidagarna på Sigtunastiftelsen i Sigtuna.

Dokumentationen hittar du här. Dokumentation Sigtuna 2017

Programmet hittar du här: Program LEK 2017 Sigtuna

Under dagarna fokuserade vi på följande teman:

  • Mikrofonder och bygdekonton: Uppbyggnad, hur det fungerar, framtid, europeiskt perspektiv, komplement till mikrofonder, kommunala stödsparprojekt.
  •  Lokalekonomiska analyser som instrument för hållbar lokal utveckling
  • Mångfald: Idéburna exempel samt hur mikrofonder och social ekonomi kan vara av betydelse för nya svenskar med företagstänk från sina hemländer.
  • Sociala ekonomins entreprenörskap: Bas/värdegrund, olika typer av företagande, samarbeten, samt goda exempel från regionerna.

Arrangör
Lokalekonomidagarna i Uppsala/Stockholm arrangerades av Hela Sverige ska leva Uppsala, Hela Sverige ska leva Stockholm, Coompanion Uppsala län samt Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontakt
Birgitta Elfving, projektledare
e-post: birgitta@lbruppsala.se 

Lotta Johansson, projektledare
e-post: lotta.johansson@helasverige.se 

En arena för kunskap och debatt om lokal ekonomi och kapitalförsörjning