Eskilstuna


Lokalekonomidagarna 2018, ”Lokal och cirkulär ekonomi – som fisken i vattnet?, Retuna återbruksgalleria, Eskilstuna.

Dokumentation

Dokumentation LEK2018

Program

Program LEK2018

Föreläsarpresentationer

LEK2018 Peter Eklund Framtiden är blågrön

LEK2018 Niklas Wennberg Akvaponik

LEK2018 Lars Wiklund Hur kan en kommun främja lokal och cirkulär matproduktion

LEK2018 Rosmarie Sundström Co-Grow

LEK2018 Oskar Nyström Hornuddens trädgård

Filmklipp

Medarrangörer