En arena för kunskap och debatt om lokal ekonomi och kapitalförsörjning