Konferens

Lokalekonomidagarna 2019

5-6 december i Järvsö

Program

“Kommunen som motor för lokalekonomisk utveckling”

Torsdag den 5 december

11-13 Incheckning
12-13 Lunch
13.00-13.15 Välkomna
13.15-13.30 Utmaningar för Sveriges landsbygds kommuner
13.30-14.30 The Preston Modell for Community Wealth Building
14.30-15.00 Fika
Möjligheter för svenska kommuner att bli motorer för lokalekonomisk utveckling
15.00-15.15 Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
15.15-15.30 Lokal upphandling inom ramen för LOU
15.30-15.45 Så fixar vi kompetensförsörjningen
15.45-16.00 Krympande kommuner/Mindre många
16.00-17.00 Fyra valbara fördjupningspass med de föregående fem talarna
17.00-19.00 Paus/spa
19.00 Middag med underhållning

Fredag 6 december
08.30-8.45 Sammanfattning av dag ett – vad har vi lärt oss?
8.45-9.15 Bankpanel – Vägar till finansiering efter att bankkontoret lagt ner
Lokalekonomisk intressanta verksamheter i Järvsö
9.15-9.30 Utveckla socialt företagande
9.30-9.45 Den gode byråkraten – så kan kommunen stötta förenings- och näringslivet
9.45-10.00 Destination Järvsö – ett lokalt utvecklingsbolag
10.00-10.15 Lokala utvecklingsmedel från vindkraft
10.15-10.30 Kaffe
10.30-10.45 Att täppa till det lokalekonomiska läckaget
10.45-11.00 Lokalekonomisk analys som ett kommunalt planeringsverktyg
11.15-12.00 Bikupor och panelsamtal: Hur kan kommuner bli motorer för lokalekonomisk utveckling? Nästa steg?
12.00-13.00 Avslutande lunch

Anmäl dig till Lokalekonomidagarna 2019 på Studieförbundet vuxenskolans hemsida!

Tidigare program för Lokalekonomidagarna hittar du här.

 

Delta i Lokalekonomidagarna!

Vi ses där.